Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»


Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο


  09/05/2017 - Συνάντηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο στην οποία παραδόθηκε η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2016 (Δελτίο Τύπου)

  08/05/2017 - Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, στο διήμερο συνέδριο με θέμα τα «Κόκκινα Δάνεια» που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.) και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Β.Ε.Π.)

  27/04/2017 - Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νίκο Βούτση, η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2016 (Δελτίο Τύπου | Πλήρες κείμενο | Συνοπτική παρουσίαση)

  03/04/2017 - Δελτίο Τύπου: Σε ισχύ ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (pdf | doc)

  30/03/2017 - Δελτίο Τύπου: Ηλεκτρονικές αγορές και επίλυση διαφορών: 24.000 καταναλωτές έλυσαν online τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με Eshops (pdf | doc)

  24/03/2017 - Δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ από 22.3.2017 ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 31619 οικ./15.3.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 969). Ο Κώδικας περιλαμβάνει βασικούς κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται στις σχέσεις καταναλωτών και προμηθευτών. Κατά τούτο συνιστά εξειδίκευση του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, με ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά, ενσωματώνοντας την εμπειρία όλων των συμμετεχόντων στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή φορέων, μεταξύ των οποίων και η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή»

  15/03/2017 - Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (pdf | doc)

  15/03/2017 - Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς Τράπεζα για είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης με την ιδιότητα του ενυπόθηκου δανειστή και μη απόδοση του ποσού για την αποκατάσταση των ζημιών στο ενυπόθηκο κατόπιν επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου. Mε την είσπραξη του ποσού της αποζημίωσης από την Τράπεζα δεν εξυπηρετείται ο αποζημιωτικός χαρακτήρας της ασφαλιστικής σύμβασης.

  10/03/2017 - Παρατηρήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών

  09/03/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Αποζημίωση λόγω πρόκλησης ζημιών από διαταραχές στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος

  06/03/2017 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: On line εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με επιστροφή ποσού ύψους 399,96 ευρώ από Ελληνικό ταξιδιωτικό πρακτορείο σε Βελγίδα καταναλώτρια (pdf | doc)

  02/03/2017 - Δελτίο Τύπου: Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (pdf | doc) / Κείμενο Κώδικα Δεοντολογίας

  22/02/2017 - Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Εξ' αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και δικαίωμα της εντός δεκατετραημέρου υπαναχώρησης: Καταχρηστικός ο Γ.Ο.Σ. περί απώλειας του δικαιώματος της υπαναχώρησης σε περίπτωση ενεργοποίησης του/-ης καταναλωτή/-τριας στο δίκτυο της εταιρείας, ακόμα και αν αυτός/-η έχει ρητά συγκατατεθεί στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας πριν την πάροδο του δεκατετραημέρου (άρθρα 3ε, 3ιβ περ.(α) ν.2251/1994, Αθέμιτη Εμπορική Πρακτική). Το δικαίωμα ακύρωσης αίτησης φορητότητας του άρθρου 7 παρ. 11 περ. α.(i) του Κανονισμού Φορητότητας ως διαφορετική νομική βάση για την ανατροπή της συμβατικής σχέσης.


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007