Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»


Πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή
για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο


Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα


  22/02/2017 - Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Εξ' αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και δικαίωμα της εντός δεκατετραημέρου υπαναχώρησης: Καταχρηστικός ο Γ.Ο.Σ. περί απώλειας του δικαιώματος της υπαναχώρησης σε περίπτωση ενεργοποίησης του/-ης καταναλωτή/-τριας στο δίκτυο της εταιρείας, ακόμα και αν αυτός/-η έχει ρητά συγκατατεθεί στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας πριν την πάροδο του δεκατετραημέρου (άρθρα 3ε, 3ιβ περ.(α) ν.2251/1994, Αθέμιτη Εμπορική Πρακτική). Το δικαίωμα ακύρωσης αίτησης φορητότητας του άρθρου 7 παρ. 11 περ. α.(i) του Κανονισμού Φορητότητας ως διαφορετική νομική βάση για την ανατροπή της συμβατικής σχέσης.

  21/02/2017 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Παροχή δώρου σε καταναλωτές από προωθητική ενέργεια ηλεκτρονικού super market (pdf | doc)

  21/02/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Τιμολόγηση σε περίπτωση αφανούς διαρροής με αφαίρεση των αναλογούντων τελών αποχέτευσης

  15/02/2017 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Διαγραφή οφειλής ύψους 1.022 ευρώ από ασυνήθιστα αυξημένη κατανάλωση ύδατος σε εξοχική κατοικία (pdf | doc)

  10/02/2017 - Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης: Δικαίωμα αμφισβήτησης ενδείξεων ύδρευσης - Αποκλεισμός Δικαιώματος (Καταχρηστικοί ΓΟΣ) - Δικαίωμα μείωσης ασυνήθιστα αυξημένων οφειλών από υπηρεσίες ύδρευσης (ΑΚ 288, Αθεμιτες Εμπορικές Πρακτικές, άρθρο 9ζ 2251/1994)

  09/02/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς τις εταιρίες "DIGITAL TRACER ELECTRONICS S.A." και "E GALAXY Ε.Ε.": Ελαττωματική πώληση / Σύμβαση από απόσταση

  03/02/2017 - Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Λευτέρη Ζαγορίτη για τη συνεργασία «Συνήγορου του Καταναλωτή» και Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, στο Κόκκινο Δάνειο (pdf | doc)

  03/02/2017 - Δελτίο Τύπου: Συνάντηση εργασίας στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (pdf | doc)

  26/01/2017 - Συμβουλές σχετικά με τις αναγραφόμενες τιμές για την περίοδο των εκπτώσεων (pdf | doc)

  18/01/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Αποζημίωση λόγω πρόκλησης ζημιών από διαταραχές στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος

  29/12/2016 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Επιστροφή 23.359 ευρώ σε καταναλωτή από Πολυδύναμο Κέντρο Αδυνατίσματος και Αισθητικής (pdf | doc)


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007