Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»

Εξυπηρέτηση κοινού από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα


  19/11/2021 - Ενημέρωση και προστασία καταναλωτών ενόψει των εκπτωτικών γεγονότων των Black Friday και Cyber Monday (Σχετικό Δελτίο Τύπου (pdf))

  01/11/2021 - Συστάσεις Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ταχυδρομικούς παρόχους ενόψει των εκπτωτικών γεγονότων της Black Friday και Cyber Monday, καθώς και της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (Σχετικό Δελτίο Τύπου (pdf | doc))

  29/10/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-11-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  01/09/2021 - Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2020 (Σχετικό Δελτίο Τύπου (pdf | doc))

  08/07/2021 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε αποζημίωση σε ασφαλισμένη της για δαπάνες νοσηλείας ύψους 60.000 ευρώ

  04/06/2021 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς τις εταιρίες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλ. Ενέργειας - Μη ορθή λειτουργία μετρητή - Αναδρομική Διόρθωση Κατανάλωσης πέραν των 12 μηνών - Μη Αιτολογημένη Διόρθωση (βλ. άρθρο 93 Κώδικα Διαχείρησης ΕΔΔΗΕ, Εγχειριδίο Ρευματοκλοπών)

  20/05/2021 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία VOLTON A.E.: Υποχρεώσεις Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας - Επιβολή ρήτρας πρόωρης λύσης σε σύμβαση με κυμαινόμενο (ρήτρα ΟΤΣ) και όχι σταθερό τίμημα (άρθρο 12 παρ. 2 Οδηγίας 2019/944, άρθρο 3 της υπ' αριθ. 409/2020 απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 1364)

  12/05/2021 - Επιστολή Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και την Καθολική Υπηρεσία

  12/05/2021 - Αποδεκτή έγινε Έγγραφη Σύσταση προς ασφαλιστική εταιρία για παράνομη άρνηση καταβολής ασφαλιστικής αποζημίωσης - Καταχρηστικός ο επικαλούμενος από την εταιρία συμβατικός όρος περί απαλλαγής της από την καταβολή του ασφαλίσματος


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007