Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του ΣυνηγόρουΥπόδειγμα Αναφοράς


Έντυπο Αναφοράς

 σε μορφή pdf

 σε μορφή MS-Office Word (doc)


Έντυπο Αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

 σε μορφή pdf

 σε μορφή MS-Office Word (doc)


Δήλωση περί προστασίας απορρήτου και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007 - Δήλωση Προσβασιμότητας (2022)