Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου  Κατάλογος ανακοινώσεων (σε μορφή csv)
Ανακοινώσεις

  25/06/2022 - Ανακοίνωση Συνηγόρου του Καταναλωτή για την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την αναστολή της εφαρμογής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας

  21/06/2022 - Ανακοίνωση - Ενημέρωση σχετικά με εκτός παγίου χρεώσεις σε λογαριασμούς τηλεφωνίας προερχόμενες από κλήσεις προς ειδικούς αριθμούς

  01/06/2022 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-6-2022 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  03/05/2022 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-5-2022 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  29/04/2022 - Λόγω τεχνικής βλάβης στον εξυπηρετητή ηλ.ταχυδρομείου της Αρχής, δεν ελήφθησαν όσα μηνύματα ηλ.ταχυδρομείου εστάλησαν στις 29.4.2022 από τις 2:00 έως τις 13:00. Παρακαλούμε πολύ, όσοι έστειλαν μηνύματα σε αυτό το χρονικό διάστημα, να τα επαναποστείλουν στην Αρχή.

  31/03/2022 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 29-4-2022 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  28/02/2022 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-3-2022 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  31/01/2022 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 28-2-2022 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  30/12/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-1-2022 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  30/11/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-12-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  29/10/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-11-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  30/09/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 29-10-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  01/09/2021 - Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2020 (Σχετικό Δελτίο Τύπου (pdf | doc))

  30/08/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-9-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  30/07/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-8-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  08/07/2021 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε αποζημίωση σε ασφαλισμένη της για δαπάνες νοσηλείας ύψους 60.000 ευρώ (pdf)

  30/06/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-7-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  31/05/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-6-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  28/04/2021 - Επιστολή Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και την Καθολική Υπηρεσία

  28/04/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-5-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  31/03/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 29-4-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  26/02/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-3-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  10/02/2020 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών (Παρατηρήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών)

  29/01/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 26-2-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  31/12/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 29-1-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  30/12/2020 - Απαντήσεις τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με τις αυξημένες ανάγκες, τις αναβαθμίσεις συνδέσεων και την εξασφάλιση απρόσκοπτων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

  30/12/2020 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) σχετικά με τις καθυστερήσεις επίδοσης λογαριασμών ΔΕΗ σε καταναλωτές / Απάντηση των ΕΛΤΑ

  30/11/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-12-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  30/10/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-11-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  26/10/2020 - Τοποθέτηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή επί της προτεινόμενης διάταξης με το άρθρο 268 του νομοσχεδίου για τον Πτωχευτικό Κώδικα, που θα προστεθεί στον ν. 2251/1994 ως άρθρο 2Α για την Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρων

  30/09/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-10-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  31/08/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-9-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  30/07/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-8-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  27/07/2020 - Νέα Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή η Δρ. Βασιλική Μπώλου και νέος Βοηθός Συνήγορος ο κύριος Ευθύμιος Τσίγκας, δικηγόρος. (ΦΕΚ Διορισμού)

  30/06/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-7-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 14:30 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  29/05/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-6-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 12:30 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  19/05/2020 - Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην επιχείρηση "SHOP 44 Μ ΙΚΕ" για παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994 από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κατόπιν διαβίβασης - από τον Συνήγορο του Καταναλωτή - υποθέσεων που αφορούσαν την εν λόγω εταιρία (Διαβίβαση υποθέσεων από τον Συνήγορο του Καταναλωτή | Απόφαση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προτασίας Καταναλωτή)

  15/05/2020 - Ενημέρωση καταναλωτών - επιβατών και ταξιδιωτών - στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 / Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/648 της 13ης Μαίου 2020 σχετικά με τα κουπόνια που προσφέρονται σε επιβάτες και ταξιδιώτες ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων για ματαιωθείσες υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών και μεταφορών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

  05/05/2020 - Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με το θέμα της πληρωμής διδάκτρων και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων των γονέων σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες που τελούν σε αναστολή της λειτουργίας τους.

  30/04/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 29-5-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 12:30 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  30/04/2020 - Συμπληρωματική απάντηση της εταιρείας Cosmote στις επιστολές του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

  29/04/2020 - Απάντηση της εταιρείας Forthnet στην επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή: Διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών επικοινωνιών.

  27/04/2020 - Διαβίβαση υποθέσεων που αφορούν ηλεκτρονικά καταστήματα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων του ν.2251/1994 (Σχετικό Δελτίο Τύπου | Πρώτη διαβίβαση | Δεύτερη διαβίβαση)

  21/04/2020 - Απάντηση της εταιρείας Vodafone στην επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή: Διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας ιδιωτών και επιχειρήσεων.

  15/04/2020 - Απάντηση της εταιρείας Wind στην επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή: Συμμόρφωση στις συστάσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

  15/04/2020 - Απάντηση της εταιρείας Cosmote στην επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή: Δωρεάν επικοινωνία με τους ειδικούς αριθμούς 13033 και 10306 για όλους τους συνδρομητές κατά την περίοδο του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

  15/04/2020 - Απάντηση της εταιρείας Aegean Air σε επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή

  13/04/2020 - Επιβολή προστίμου ύψους 250.000 ευρώ από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή στην εταιρία DIMOCO GREECE για υιοθέτηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας του Συνηγόρου του Καταναλωτή και της διαβίβασης του σχετικού πορίσματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

  10/04/2020 - Περιορισμός των ωρών εισόδου του κοινού στην Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Καταναλωτή" λόγω κορωνοϊού. Παρατείνεται έως την Πέμπτη 30-4-2020 ο περιορισμός των ωρών εισόδου του κοινού στην Αρχή. Οι ώρες εισόδου ορίζονται από 09:30 π.μ. έως και 12:30 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα.

  10/04/2020 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά με την εξασφάλιση απρόσκοπτων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την περίοδο του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

  08/04/2020 - Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των επιβατών στο πλαίσιο της εξελισσόμενης κατάστασης όσον αφορά τη νόσο Covid-19

  08/04/2020 - Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων (Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών)

  02/04/2020 - Επιστολές Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με το θέμα της πληρωμής διδάκτρων και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων των γονέων σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες που τελούν σε αναστολή της λειτουργίας τους (Επιστολή προς αρμόδια υπουργεία | Επιστολή προς εκπαιδευτήρια)

  01/04/2020 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την καταβολή δόσεων δανείων στο πλαίσιο του Ν.3869/2010

  16/03/2020 - Εξυπηρέτηση κοινού από 16.3.2020 μέχρι και 10.4.2020

  12/03/2020 - Περιορισμός των ωρών εισόδου του κοινού στην Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Καταναλωτή" λόγω κορωνοϊού. Από την Παρασκευή 13-3-2020 έως την Παρασκευή 10-4-2020 οι ώρες εισόδου του κοινού στην Αρχή ορίζονται από 09:30 π.μ. έως και 12:30 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα.

  17/02/2020 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) σχετικά με την επιβολή νέου ειδικού τέλους εκτελωνισμού

  23/12/2019 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Αποζημίωση ασφαλισμένης και τροποποίηση όρων ασφαλιστηρίου συμβολαίου λόγω εφαρμοζόμενης από την εταιρία διάκρισης με βάση το φύλο κατά παράβαση του ν.3769/2009 (pdf | doc)

  20/12/2019 - Ετήσια συνάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή" με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

  04/07/2019 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Αποζημίωση επιβάτη θαλάσσιας μεταφοράς για απώλεια αποσκευής κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής (pdf | doc)

  25/06/2019 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Αποζημίωση επιβάτη αεροπορικής εταιρείας λόγω πεντάωρης καθυστέρησης στην άφιξη στον προορισμό του (pdf | doc)

  05/06/2019 - Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νίκο Βούτση, η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2018 (Σχετικό Δελτίο Τύπου)

  06/03/2019 - Επισημάνσεις και ενέργειες του Συνηγόρου του Καταναλωτή επί της απάντησης της εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε. στην έγγραφη σύσταση της Αρχής σχετικά με τη χρέωση των έγχαρτων λογαριασμών κατανάλωσης

  26/11/2018 - Ανακοίνωση - Ενημέρωση των καταναλωτών για τους αριθμούς τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στους οποίους μπορούν να απευθύνονται χωρίς χρέωση, για θέματα βλαβών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

  23/10/2018 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικά με θέματα ειδικής μέριμνας για ανήλικους και συμβατικής προστασίας των συνδρομητών κατά τη χρήση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας

  02/10/2018 - Ανακοίνωση - Ενημέρωση των καταναλωτών για τους δεκαψήφιους αριθμούς τηλεφωνικής εξυπηρέτησης από προμηθευτές του τομέα της ενέργειας, προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες υψηλες χρεώσεις που συνδέονται με τη χρήση πενταψήφιων τηλεφωνικών αριθμών

  18/09/2018 - Απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ στο έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε σχέση με την πορεία αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018

  08/08/2018 - Απάντηση του Ομίλου ΟΤΕ στο έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε σχέση με την αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές δικτύων σταθερής τηλεφωνίας, συνεπεία της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018

  07/08/2018 - Έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς την ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την πορεία αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 περιοχές

  07/08/2018 - Έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον ΟΤΕ σχετικά με την αποκατάσταση ζημιών σταθερής τηλεφωνίας στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές

  31/07/2018 - Παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές δικτύων σταθερής τηλεφωνίας, συνεπεία της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018

  05/06/2018 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Ανάληψη από πιστωτικό ίδρυμα προστίμου ύψους 920 ευρώ που επιβλήθηκε σε καταναλωτή από Δ.Ο.Υ. για μη εμπρόθεσμη πληρωμή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτου (pdf | doc)

  25/05/2018 - Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νίκο Βούτση, η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2017 (Σχετικό Δελτίο Τύπου)

  04/05/2018 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΛΤΑ Α.Ε. σχετικά με την επιβάρυνση των καταναλωτών από την καθυστέρηση απόδοσης χρηματικών ποσών που έχουν καταβάλει για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας

  09/02/2018 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) σχετικά με θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

  25/01/2018 - Έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τους Αντιπεριφερειάρχες της χώρας για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού (άρθρο 108 παρ. 9 ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»)

  21/12/2017 - Παροχή διευκρινίσεων απο την FREZYDERM στο από 12.12.2017 έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή επί της διαδικασίας αποζημίωσης των καταναλωτών των προληπτικά ανακαλούμενων παρτίδων βρεφικού γάλακτος FREZYLAC λόγω υποψίας σαλμονέλας

  22/09/2017 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών και του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Υ.Π.Π.)

  09/05/2017 - Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2016 (Σχετικό Δελτίο Τύπου)

  27/04/2017 - Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νίκο Βούτση, η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2016 (Σχετικό Δελτίο Τύπου)

  24/03/2017 - Δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ από 22.3.2017 ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 31619 οικ./15.3.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 969). Ο Κώδικας περιλαμβάνει βασικούς κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται στις σχέσεις καταναλωτών και προμηθευτών. Κατά τούτο συνιστά εξειδίκευση του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, με ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά, ενσωματώνοντας την εμπειρία όλων των συμμετεχόντων στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή φορέων, μεταξύ των οποίων και η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».

  06/03/2017 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: On line εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με επιστροφή ποσού ύψους 399,96 ευρώ από Ελληνικό ταξιδιωτικό πρακτορείο σε Βελγίδα καταναλώτρια (pdf | doc)

  21/02/2017 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Παροχή δώρου σε καταναλωτές από προωθητική ενέργεια ηλεκτρονικού super market (pdf | doc)

  15/02/2017 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Διαγραφή οφειλής ύψους 1.022 ευρώ από ασυνήθιστα αυξημένη κατανάλωση ύδατος σε εξοχική κατοικία (pdf | doc)

  03/02/2017 - Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Λευτέρη Ζαγορίτη για τη συνεργασία «Συνήγορου του Καταναλωτή» και Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, στο Κόκκινο Δάνειο (pdf | doc)

  26/01/2017 - Συμβουλές σχετικά με τις αναγραφόμενες τιμές για την περίοδο των εκπτώσεων (pdf | doc)

  29/12/2016 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Επιστροφή 23.359 ευρώ σε καταναλωτή από Πολυδύναμο Κέντρο Αδυνατίσματος και Αισθητικής (pdf | doc)

  23/12/2016 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Αντικατάσταση ακουστικού βαρηκοΐας ατόμου με αναπηρία αξίας 1.200 ευρώ (pdf | doc)

  06/12/2016 - Ο Συνήγορος του Καταναλωτή στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας (pdf | doc)

  07/11/2016 - Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (Οδηγία 2011/83/ΕΕ). Η Οδηγία στοχεύει στο να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Υιοθετήθηκε το 2011, έπρεπε να είχε ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 και να είναι σε ισχύ στα Κράτη Μέλη από τον Ιούνιο του 2014.
Λάβετε μέρος στην έρευνα ως: καταναλωτής | επιχείρηση.

  25/10/2016 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Επιστροφή 912,50 ευρώ σε καταναλωτή από Κολέγιο (pdf | doc)

  10/08/2016 - Ανώτατες τιμές πώλησης συγκεκριμένων προϊόντων σε κυλικεία αεροδρομίων, πλοίων, τρένων, γηπέδων, αρχαιολογικών χώρων, κ.λπ. ορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση 70776/2016 (ΦΕΚ Β' 2091/07-07-2016) η οποία αντικαθιστά το αρ. 137 των κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)

  22/07/2016 - Ολοκλήρωση της καμπάνιας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών (pdf | doc)

  21/07/2016 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Αποζημίωση 740 ευρώ σε επιβάτη για απώλεια αποσκευής σε θαλάσσιο ταξίδι (pdf | doc)

  07/06/2016 - Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Η επίδραση στη συμπεριφορά των παιδιών από τις προωθητικές ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα online παιχνίδια και τις εφαρμογές των κινητών τηλεφώνων (Μελέτη | Σύνοψη μελέτης | Infographic)

  15/04/2016 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Αποζημίωση καταναλώτριας ύψους 1.100 ευρώ από ταξιδιωτικό πρακτορείο (pdf | doc)

  09/03/2016 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τη ΔΕΗ σχετικά με την Τιμολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας (pdf | doc)

  08/03/2016 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Αποζημίωση καταναλώτριας ύψους 1.500 ευρώ από εταιρία εστίασης (pdf | doc)

  11/02/2016 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Διαγραφή του 80% της οφειλής, ύψους 6.632 ευρώ, καταναλωτή υπηρεσιών ύδρευσης λόγω αφανούς διαρροής (pdf | doc)

  18/01/2016 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Διόρθωση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 7.746 ευρώ λόγω μη ορθής μέτρησης (pdf | doc)

  05/01/2016 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Επιστροφή χρημάτων σε σπουδαστή Ι.Ε.Κ. λόγω διακοπής σπουδών (pdf | doc)

  21/12/2015 - Πρόταση Συνηγόρου του Καταναλωτή προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς για την κατάρτιση Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Κείμενο πρότασης | Εισήγηση Συνηγόρου του Καταναλωτή στο ΕΣΚΑ | Σχετικό Δελτίο Τύπου)

  16/12/2015 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Επιστροφή χρημάτων από μονάδα αδυνατίσματος και αισθητικής (pdf | doc)

  25/11/2015 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Επιστροφή χρημάτων για υπερβολικές χρεώσεις υπηρεσιών διαδικτύου λόγω περιαγωγής (pdf | doc)

  30/09/2015 - Δημοσιοποίηση πρότασης Συνηγόρου του Καταναλωτή για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και Τραπεζών σχετικά με στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο (Μεταβολή συναλλαγματικής ισοτιμίας - Παραβίαση υποχρέωσης προσυμβατικής πληροφόρησης των δανειοληπτών)

  29/09/2015 - Απόφαση Συνηγόρου του Καταναλωτή: Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Καταναλωτή" - Εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 3448/2006 (Α' 57), όπως ισχύει

  01/09/2015 - Ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους συμβατικούς κανόνες για τις διαδικτυακές αγορές ψηφιακού περιεχομένου και υλικών αγαθών (Ερωτηματολόγιο | Σελίδα Δημόσιας Διαβούλευσης)

  16/07/2015 - Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων (pdf | doc)

  30/06/2015 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την εξυπηρέτηση καταναλωτών που δεν διαθέτουν πιστωτική ή χρεωστικά κάρτα (pdf)

  29/06/2015 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Πρόεδρο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με Θέματα Προστασίας Καταναλωτών – Βλάβες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό καταναλωτών από διαταραχές της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος (pdf)

  12/06/2015 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ σχετικά με θέματα προστασίας καταναλωτών και αδυναμίας εξόφλησης λογαριασμών (pdf | doc)

  04/06/2015 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ σχετικά με θέματα κατανάλωσης και χρέωση τελών αποχέτευσης σε περιπτώσεις αφανών διαρροών ύδατος

  03/06/2015 - Θέματα προς συνεργασία που τέθηκαν από το "Συνήγορο του Καταναλωτή" στη συνάντηση της 11ης Μαϊου μεταξύ των Ανεξαρτήτων Αρχών "Συνηγόρου του Καταναλωτή" και "Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων"

  21/05/2015 - Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Επετειακή Ημερίδα που διοργάνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας της, με θέμα «Προστασία του Καταναλωτή και Οικονομική Κρίση» (Δελτίο Τύπου | Πληροφορίες & φωτογραφίες)

  28/04/2015 - Απάντηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικά με τις παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή που έχουν προηγηθεί και αφορούν: α) την ελλιπή κάλυψη παραμεθόριων περιοχών από Ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, β) την ειδοποίηση των καταναλωτών σε περίπτωση υπέρβασης τόσο του 80% όσο και του 100% της κατανάλωσης του οικονομικού τους προγράμματος κατά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και γ) τη μονομερή τροποποίηση συμβατικών όρων σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

  16/04/2015 - Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» με αφορμή την συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας διοργανώνει επετειακή εκδήλωση με θέμα: «Προστασία του Καταναλωτή και Οικονομική Κρίση», την Τετάρτη 20 Μαίου 2015 και ώρα 17:30, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αφίσα της Ημερίδας | Πρόσκληση | Πρόγραμμα ημερίδας | Δήλωση Συμμετοχής)

  03/04/2015 - Παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με τη μονομερή τροποποίηση συμβατικών όρων σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

  19/03/2015 - Υπεβλήθη, στον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, στην Πρόεδρο της Βουλής, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, και στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη, η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για τα πεπραγμένα του 2014 από τον Συνήγορο, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη και την Αναπληρώτρια Συνήγορο, κ. Αθηνά Κοντογιάννη (Σχετικό Δελτίο Τύπου | Κείμενο Έκθεσης | Φωτογραφίες)

  13/03/2015 - Δήλωση Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

  10/03/2015 - Νέο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

  02/03/2015 - Παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με την ειδοποίηση των καταναλωτών σε περίπτωση υπέρβασης τόσο του 80% όσο και του 100% της κατανάλωσης του οικονομικού τους προγράμματος κατά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας

  26/02/2015 - Παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με την ελλιπή κάλυψη παραμεθόριων περιοχών από Ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

  22/12/2014 - Μήνυμα της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων και Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών-καταναλωτών

  01/09/2014 - Μετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα τεθεί σε ισχύ από την 1/1/2015, ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών

  01/09/2014 - Αποδοχή παραίτησης του Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Δ.Μάρκου από τον Συνήγορο του Καταναλωτή κ. Ε.Ζερβέα

  13/05/2014 - Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας απηύθυνε χαιρετισμό στο διεθνές ασφαλιστικό συνέδριο HILA-AIDA που διεξήχθη στην Αθήνα υπό την αιγίδα της Αρχής και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Πρόγραμμα Συνεδρίου | Χαιρετισμός Συνηγόρου)

  28/06/2013 - Εκδήλωση για την παρουσίαση της ενημερωτικής εκστρατείας της Γενικής Διεύθυνσης της ΕΕ «Κινητικότητα και Μεταφορές» για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές, πλωτές και λεωφορειακές μεταφορές, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27/6 στον Ο.Λ.Π.. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ. Δημήτριος Μάρκου, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή στην Ελλάδα (ΕΚΚ) και Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή παρουσίασε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές μετά την τροποποίηση του ν.3709/2008

  11/06/2013 - Προτάσεις-απόψεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την τροποποίηση του ν.3869/2010

  26/04/2013 - Ανοιχτή διαμαρτυρία Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Μάρκου, για το περιεχόμενο της εκπομπής "Αποκαλύψεις" της 24.4.2013 από τον τηλεοπτικό σταθμό "Extra Channel" (Κείμενο διαμαρτυρίας | Δελτίο Τύπου | Απόσυρση διαμαρτυρίας (9/5/2013))

  19/04/2013 - Τοποθέτηση Συνηγόρου του Καταναλωτή επί της καταγγελίας που του κοινοποιήθηκε από την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος και αφορά τηλεοπτική διαφήμιση της εταιρείας "Airfasttickets.gr– FAST GROUP Α.Ε."

  07/12/2012 - Εξοικονόμηση χρημάτων από τον Συνήγορο του Καταναλωτή χάρη στη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού - Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (Δελτίο Τύπου | Σχετική επιστολή προς Κυβέρνηση και Φορείς)

  13/09/2012 - Επίσκεψη Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Θανάση Σκορδά, και Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Γιώργου Στεργίου, στον Συνήγορο του Καταναλωτή (Δελτίο Τύπου)

  03/09/2012 - Λόγω τεχνικής βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου της Αρχής, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας

  09/02/2012 - Επιστολή Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσης επιβατών (κατόχων καρτών απεριορίστων διαδρομών) εξαιτίας απεργιών των εργαζομένων σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

  19/12/2011 - Ανοιχτή επιστολή – Απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» στο από 12-12-2011 δελτίο Τύπου που εξέδωσε ομάδα Ενώσεων Καταναλωτών

  19/12/2011 - Επιστολή Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας με θέμα: «Διαδικαστικές παρατυπίες και παρεμβάσεις σε βάρος της λειτουργίας και του έργου της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή"»

  08/12/2011 - Ανοικτή επιστολή–Απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» σε από 6-12-2011 άρθρο του δημοσιογράφου, κ. Πάσχου Μανδραβέλη, στην εφημερίδα «Καθημερινή» (Επιστολή ΣτΚ | Δημοσίευμα εφημερίδας)

  06/07/2011 - Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή και την αξιοποίηση του ν. 3869/2010 από οφειλέτες για την εξωδικαστική και δικαστική ρύθμιση των χρεών τους (Εφαρμογές υπολογισμού μηνιαίων καταβολών (ν.3869/10))

  07/06/2011 - Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ακρόαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, και του Αναπληρωτή Συνηγόρου, κ. Δημήτρη Μάρκου, στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με αντικείμενο συζήτησης την Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Αρχής για το 2010

  23/05/2011 - Το Γενικό Χημείο του Κράτους, στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Χημείας 2011, διοργανώνει εσπερίδα ενημέρωσης καταναλωτών με θέμα «Πώς η επιστήμη της Χημείας διασφαλίζει την ποιότητα των αγαθών που καταναλώνουμε και χρησιμοποιούμε;», την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

  15/04/2011 - Δημοσιοποίηση της νέας Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων (2010) του Συνηγόρου του Καταναλωτή

  15/09/2010 - Θετική απάντηση του σωματείου με την επωνυμία: «Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων» στη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή (Έγγραφο ΣτΚ | Υπόμνημα σωματείου)

  14/09/2010 - Θετική απάντηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος με το εμπορικό σήμα: «Thace» στη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή (Έγγραφο ΣτΚ | Απάντηση ιδρύματος)

  10/09/2010 - Θετική απάντηση του «Ελληνικού Κέντρου Focusing» στη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή (Πρακτικό Συνάντησης)

  08/09/2010 - Θετική απάντηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος με τον διακριτικό τίτλο: «Αττικό Κολέγιο» στις συστάσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή (Έγγραφο ΣτΚ | Απάντηση ιδρύματος)

  06/07/2010 - Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη συνάντηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση επί της Ειδικής Εκθέσεως Πεπραγμένων (Ιούνιος-Δεκέμβριος 2009) του Συνηγόρου του Καταναλωτή και ακρόαση του Συνηγόρου, κ. Ευάγγελου Ζερβέα»

  29/03/2010 - Δημοσιοποίηση της νέας Έκθεσης Πεπραγμένων του Συνηγόρου του Καταναλωτή

  11/03/2010 - Σχηματισμός δικογραφίας για Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης και διαβίβασή της στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών, έπειτα από τη συντονισμένη δράση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, του Συνηγόρου του Καταναλωτή και της ΕΕΤΤ

  30/11/2009 - Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας, συμμετείχε στο Bank Management Conference που διοργάνωσε η Boussias Communications και το περιοδικό «Banker’s Review», στο πλαίσιο διαλόγου για την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και γνώσεων που θα διαμορφώσουν τις νέες επιχειρηματικές πρακτικές των τραπεζικών οργανισμών στη χώρα μας

  20/07/2009 - Ψηφίστηκε ο ν.3769/2009 (ΦΕΚ Α' 105/1.7.2009) για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών», με τον οποίο φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής για τον ιδιωτικό τομέα ορίζεται ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Για δε τις δημόσιες υπηρεσίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, φορέας παρακολούθησης ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη.

  23/06/2009 - Την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας, κατόπιν προσκλήσεως της Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κας Έλσας Παπαδημητρίου, συμμετείχε στη κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα ημερήσιας διάταξης την εξέταση της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των Καταναλωτών (COM (2008) 614 τελικό)   (Κείμενο αρχικών παρατηρήσεων)

  01/06/2009 - Συμμετοχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, δια εκπροσώπου του, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 29η Μαίου 2009 για την Πράσινη Βίβλο της Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας των καταναλωτών (Κείμενο προτάσεων)

  19/02/2009 - Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά της τράπεζας Citibank, κατόπιν αναφορών που υπέβαλαν στην Αρχή καταναλωτές και αφορούν την υπόθεση των δομημένων ομολόγων της Lehman Brothers

  15/01/2009 - Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συμμετείχε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία κατέθεσε Σχέδιο Νόμου για τον καθορισμό της ορθής λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών

  17/11/2008 - Ορκίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντα ως Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ο κ. Δημήτρης Μάρκου, στις 14 Νοεμβρίου 2008, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γιώργου Βλάχου, του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα και του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Γιάννη Οικονόμου

  20/10/2008 - Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας, παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό στην 3η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2008

  25/08/2008 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής για τα μέλη των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού των καταναλωτικών διαφορών που εδρεύουν στις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

  21/07/2008 - Ορκίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντα ως Συνήγορος του Καταναλωτή ο κ. Ευάγγελος Ζερβέας, στις 17 Ιουλίου 2008, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γιώργου Βλάχου

  12/05/2008 - Εκδήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και του Πανεπιστημίου Αθηνών με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την ίδρυση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής   (Πληροφοριακό έντυπο εκδήλωσης)

  09/01/2008 - Έγγραφο προς το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων

  20/11/2007 - Υποβολή της 2ης Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής

  15/11/2007 - Επιστολή προς ΔΕΗ σχετικά με την πρόκληση ζημιών από τη διακύμανση της τάσης του ρεύματος και την τετραμηνιαία έκδοση εκκαθαριστικών λογαριασμών ΔΕΗ

  13/11/2007 - Παρατηρήσεις Συνηγόρου του Καταναλωτή επί της υπ'αριθμ. 15/2007 απόφασης της Τακτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για την ποινή προεξόφλησης σε στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου

  12/11/2007 - Συμμετοχή της Αρχής στην 72η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

  05/10/2007 - Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και Δελτίο Τύπου για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών που λειτουργεί στην Αρχή

  12/03/2007 - O Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ο Συνήγορος του Καταναλωτή διοργανώνουν εκδήλωση στις 22 Μαρτίου 2007 και ώρα 18:00 με θέμα «Προστασία του ανήλικου καταναλωτή στο διαδίκτυο»

  01/03/2007 - Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων γραφείων του Συνηγόρου του Καταναλωτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Δημήτρη Σιούφα

  30/11/2006 - Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής

  18/09/2006 - Συμμετοχή της Αρχής στην 71η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Προκηρύξεις

  15/12/2020 - Προκήρυξη 8K/2020 πλήρωσης δύο (2) θέσεων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 46/11.12.2020)

  23/11/2020 - Προκήρυξη 4Ε/2020 πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 45/17.11.2020)

  13/11/2020 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή"» για την περίοδο από την 01/01/2021 έως και τις 31/12/2021 (Κατάθεση προσφορών μέχρι την Παρασκευή 27-11-2020 και ώρα 15:00)

  18/11/2019 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή"» (Κατάθεση προσφορών μέχρι την Παρασκευή 29-11-2019 και ώρα 15:00)

  04/07/2018 - Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή"

  10/09/2015 - Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή"» (Κατάθεση προσφορών μέχρι την Τετάρτη 23-9-2015 και ώρα 15:00)

  29/10/2014 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων, ως Ειδικών Επιστημόνων, στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (Κείμενο πρόσκλησης | Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [OpenOffice Text / MS-Office Word / PDF])

  11/02/2013 - Απόφαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών φύλαξης για το επί της Λ.Aλεξάνδρας 144 κτίριο της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή»

  11/02/2013 - Απόφαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού για το επί της Λ.Aλεξάνδρας 144 κτίριο της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή»

  28/01/2013 - Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προτάσεων-προσφορών για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης για το επί της Λ.Aλεξάνδρας 144 κτίριο της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή"», με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τη διαδιακσία της απευθείας ανάθεσης (Κατάθεση προτάσεων-προσφορών θα γίνεται μέχρι τις 07/02/2013 και ώρα 11 π.μ.)

  28/01/2013 - Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προτάσεων-προσφορών για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για το επί της Λ.Aλεξάνδρας 144 κτίριο της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή"», με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τη διαδιακσία της απευθείας ανάθεσης (Κατάθεση προτάσεων-προσφορών θα γίνεται μέχρι τις 07/02/2013 και ώρα 11 π.μ.)
© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007 - Δήλωση Προσβασιμότητας (2022)