Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου
 
© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007