Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»

Εξυπηρέτηση κοινού από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα


  17/03/2023 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΖΕΝΙΘ Α.Ε.: Αυθαίρετη Εκπροσώπηση Παροχής – Μη σύναψη έγγραφης σύμβασης (άρθρα 17 και 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, παρ. 6 άρθρο 3δ ν. 2251/1994, όπως ισχύει)

  15/03/2023 - Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (pdf | doc)

  28/02/2023 - Τροποποίηση του ν. 2251/1994 - Κατάργηση των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού (Σχετική επιστολή προς τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Περιφερειακών Ενοτήτων)

  28/02/2023 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-03-2023 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  20/02/2023 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΗΡΩΝ Α.Ε.: Παραπλανητική Πληροφόρηση – Τιμολόγιο Προμήθειας Φυσικού Αερίου – Ύπαρξη Ρήτρας σε τιμολόγιο με ονομασία FIX (άρθρα 17, 18 και Παράρτημα Ι και ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες άρθρα 4 και 9γ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει και τις παρ. 6, 7, 8, και 10 του άρθρου 2 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας)

  23/12/2022 - Δημοσιοποιούνται εννέα (9) Έγγραφες Συστάσεις - Πορίσματα της Αρχής που δεν έγιναν αποδεκτές ούτε εν μέρει από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορούν κατά περίπτωση (ενός ή περισσότέρων των προμηθευτών) στις εξής διαπιστωθείσες συμπεριφορές που αντιβαίνουν στην καταναλωτική νομοθεσία: Προσυμβατική Ενημέρωση - Τροποποίηση Τιμολογίου - Ρήτρα Αναπροσαρμογής του Τιμήματος (Ρήτρα ΟΤΣ) - Ρήτρα Πρόωρης Λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Παραπλανητική Ενημέρωση - Αυθαίρετη Τροποποίηση Τιμολογίου - Παράνομος Καθορισμός Ρήτρας Αναπροσαρμογής - Παράνομη επιβολή Ρήτρας Πρόωρης Λύσης της Σύμβασης (αρθρα 16, 17, 18 και Παράρτημα Ι και ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, υπ. αριθ. 409/2020 απόφαση ΡΑΕ, άρθρο 2 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, άρθρα 3β. επ. και 9γ επ. ν. 2251/1994)

  Έγγραφη Σύσταση προς την εταιρία Watt and Volt A.E.

  Έγγραφη Σύσταση προς την εταιρία VOLTERRA A.E.

  Έγγραφη Σύσταση προς την εταιρία Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε.

  Έγγραφη Σύσταση προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.

  Έγγραφη Σύσταση προς την εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε.

  Έγγραφη Σύσταση προς την εταιρία ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.

  Έγγραφη Σύσταση προς την εταιρία NRG A.E.

  Έγγραφη Σύσταση προς την εταιρία ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

  Έγγραφη Σύσταση προς την εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007 - Δήλωση Προσβασιμότητας (2022)