Πρόταση Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ) που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 12.09.2022

Default Image

Θέμα: Συνεδρίαση ΕΣΚΑ 12.09.2022

Σε απάντηση του από 28.7.2022 ηλεκτρονικού μηνύματος της Υπηρεσίας σας, προτείνουμε τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ) που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 12.09.2022.
1. Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και παραπλανητική ενημέρωση από προμηθευτές.
2. Διαδικτυακές απάτες και προστασία καταναλωτών στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.
Αναβάθμιση συστημάτων και λογισμικού ασφαλείας των τραπεζών.
3. Υπέρογκες χρεώσεις με αφανείς διαρροές ύδατος.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω

There are no results for your selected search criteria.