Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικά με τη ρήτρα (τιμαριθμικής) αναπροσαρμογής στις τηλεπικοινωνίες

Default Image

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

με το υπ' αρ. Πρωτ. 33689/13.07.2023 έγγραφό μας σας αποστείλαμε τις απόψεις της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή” στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών και ειδικά σας εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας για την εισαγωγή “ρήτρας (τιμαριθμικής) αναπροσαρμογής” στις συμβάσεις που αφορούν την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εκθέσαμε δε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους υιοθετήσαμε τη θέση αυτή.

Επανερχόμεθα ακόμη πιο εμφατικά στον αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχει μια τέτοια ρύθμιση λόγω της πραγματικής επιδείνωσης που θα επιφέρει στον ήδη πολλαπλώς βεβαρημένο προϋπολογισμό του μέσου καταναλωτή. Θέτουμε μάλιστα υπ' όψιν σας τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία που αντλήσαμε από την Eurostat:

  • Το κόστος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε ποσοστό 167,4% επί του μέσου όρου της ΕΕ (στοιχεία 2022) και είναι το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ των χωρών της ΕΕ, μετά το Βέλγιο. Συγκριτικά αναφέρουμε το πολύ χαμηλότερο αντίστοιχο ποσοστό στις ακόλουθες χώρες (ενδεικτικά): Γαλλία 101,5%, Ιταλία 86,9%, Αυστρία 101,9%, Γερμανία 117%, Ρουμανία 34,5%, Πολωνία 53,3%, Σλοβενία 104,0%.
  • Η πραγματική αγοραστική δύναμη του μέσου καταναλωτή στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε ποσοστό 68% επί του μέσου όρου της ΕΕ (στοιχεία 2022).

Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους, ότι παρά την οικονομική ανάκαμψη της Χώρας μας κατά τα τελευταία έτη και τις σημαντικές κοινωνικές παροχές, το σύνολο των νοικοκυρών δεν έχει ακόμη επανέλθει από τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες της οικονομικής κρίσης, της μνημονιακής περιόδου και του κορωνοϊού, ενώ και πάλι οι καταναλωτές είναι αντιμέτωποι με τις ανατιμήσεις σε όλο το εύρος της αγοράς λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή σας στα ανωτέρω στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν, αναλογικά με το εισόδημά τους, ένα πάρα πολύ υψηλό κόστος διαβίωσης και ότι ενώ η πραγματική τους αγοραστική δύναμη είναι από τις χαμηλότερες μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το κόστος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι το δεύτερο υψηλότερο στην ΕΕ. Το κόστος αυτό δεν νοείται να αυξηθεί κι άλλο δεδομένου μάλιστα ότι οι πάροχοι τηλεπικοικωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι διαχρονικά από τους πλέον κερδοφόρους κλάδους.

Σε συνέχεια λοιπόν και του ανωτέρω εγγράφου μας και για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη ανάγκη να μην εισαχθεί “ρήτρα (τιμαριθμικής) αναπροσαρμογής” στις συμβάσεις που αφορούν την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και σας καλούμε να ενεργήσετε προς την κατεύθυνση αυτή.

Συνεχίστε με τα παρακάτω

There are no results for your selected search criteria.