Εκδόσεις

Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας για το 2021

Χρήσιμες συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις

Τι είναι και πως λειτουργεί η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τα δικαιώματά σας όταν κάνετε πληρωμές στην Ευρώπη με βάση την αναθεωρημένη Οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών (ΟΥΠ2)

Οδηγίες σχετικά με τις κύριες διατάξεις του κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό και των γενικότερων εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες πτυχές του πλαισίου της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Φίλτρα αναζήτησης

Είδη εκδόσεων/ εντύπων