Ανακοινώσεις

Προς: Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Περιφερειακών Ενοτήτων
Θέμα: Τροποποίηση του ν. 2251/1994 για τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού

Αφορούν κατά περίπτωση (ενός ή περισσότέρων των προμηθευτών) στις εξής διαπιστωθείσες συμπεριφορές που αντιβαίνουν στην καταναλωτική νομοθεσία: Προσυμβατική Ενημέρωση - Τροποποίηση Τιμολογίου - Ρήτρα Αναπροσαρμογής του Τιμήματος (Ρήτρα ΟΤΣ) - Ρήτρα Πρόωρης Λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Παραπλανητ

Φίλτρα αναζήτησης

Κατηγορία
Θεματική Ενότητα
Λοιπές Κατηγορίες