Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα
Τηλ: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αναφορών, παρέχονται στη σελίδα Υποβολή/Διαχείριση Αναφορών

Φόρμα επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο