Νομοθεσία
Νομοθεσία ΣτΚ
Anchor Τίτλος
Legislation about “Consumer's Ombudsman”

Νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή".

Λευκό Φόντο
1
Γενική νομοθεσία προστασίας καταναλωτή
Anchor Τίτλος
General Consumer Protection Legislation

Βασικά νομοθετικά κείμενα για την προστασία του καταναλωτή.

Λευκό Φόντο
1
Νομοθεσία σχετικά με ΕΕΔ
Anchor Τίτλος
Legislation about ADR

Νομοθεσία σχετικά με την Εναλλακτική Επίλυση καταναλωτικών Διαφορών (ΕΕΔ) και την Ηλεκτρονική Επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΔ).

Λευκό Φόντο
1
Νομοθεσία σχετικά με Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ΕΕΔ)
1
Νομοθεσία σχετικά με ΚΔΤ
Anchor Τίτλος
Legislation about Banking Code of Conduct

Νομοθεσία σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (ΚΔΤ) του ν.4224/2013.

Λευκό Φόντο
1
Διαβουλεύσεις
Anchor Τίτλος
Public Consultations

Διαβουλεύσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”.

Λευκό Φόντο
1
Κατάλογος Διαβουλεύσεων
1