Δελτία τύπου

Με την ευκαιρία της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ.

Δελτίο Τύπου

Θέμα: Παράδοση στον Πρόεδρο της Βουλής της ετήσιας έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή” για τα πεπραγμένα του 2021.

Δελτίο Τύπου
Συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το
έτος 2020 στη Βουλή

Δελτίο Τύπου
Προστασία καταναλωτών στις τραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές

Δελτίο Τύπου
Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
15 Μαρτίου 2022

Φίλτρα αναζήτησης

Κατηγορία
Θεματική Ενότητα
Λοιπές Κατηγορίες