Όροι Χρήσης

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου (ΔΤ) της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή”, εφεξής ΔΤ, υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.
Η χρήση του ΔΤ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους του όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους παρόντες όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ΔΤ.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να λαμβάνετε γνώση τυχόν αλλαγών και τροποποιήσεων.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ΔΤ, εκτός των επίσημων νομοθετικών κειμένων και των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (ενδεχομένως καλυπτόμενων από πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, αρχεία video, ήχου, κ.λπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Αρχής και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο.
Το περιεχόμενου του ΔΤ διατίθεται ελεύθερα στους επισκέπτες/ χρήστες του για κάθε σύννομη χρήση, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης του Περιεχομένου, αυτό δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
Ο ΔΤ έχει κατασκευαστεί με το ανοικτού κώδικα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Drupal (www.drupal.org) υπό τους όρους χρήσης της άδειας GNU General Public Licence, version 2. Επίσης περιλαμβάνει λογισμικό PHP, που διατίθεται ελεύθερα.

Περιορισμός ευθύνης της Αρχής – Δήλωση αποποίησης
Το περιεχόμενο του ΔΤ της Αρχής διατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν προορίζεται να παρέχει εξειδικευμένη νομική συμβουλή για συγκεκριμένες υποθέσεις.
Η Αρχή θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο ΔΤ να είναι διαθέσιμος και πλήρως λειτουργικός σε συνεχή βάση. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα.

Cookies
Τα “Cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/ χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν και χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και σελίδων του ΔΤ καθώς και για στατιστικούς λόγους. Τα “Cookies” μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.
Ο ΔΤ της Αρχής χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών/ χρηστών ενώ περιηγούνται σε αυτόν. Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω κατηγορίες “cookies”:

  1. Αναγκαία cookies που βοηθούν στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα και είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της σύνδεσης των χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 
  2. Cookies προτίμησης που επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης. 
  3. Cookies στατιστικών που βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα. 
  4. Third party cookies: 
    1. Για τη σύνδεση των χρηστών στις υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών και στο πλαίσιο της αυθεντικοποίησης μέσω του συστήματος taxisnet (oAuth2) εγκαθίστανται cookies από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Αρχής.
    2. Cookies διαμοιρασμού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του ΔΤ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (φυλλομετρητής - web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των “Cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “Cookies” σε καμία περίπτωση, ωστόσο η εξαίρεση ορισμένων “Cookies” μπορεί να έχει επίδραση στην εμπειρία περιήγησης στον ΔΤ. Για να διαχειριστείτε ή/και να απενεργοποιήσετε τα “Cookies”, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης (Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (Links)
Ο ΔΤ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων, μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του ΔΤ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Αρχή, η οποία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους ούτε για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούν.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Αρχής.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους η Αρχή καθιστά διαθέσιμο τον ΔΤ στους επισκέπτες/ χρήστες του, οι οποίοι διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση του παρόντος ΔΤ της Αρχής, μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση: grammateia@synigoroskatanaloti.gr.