Οργάνωση & στελέχωση
Οργάνωση
Anchor Τίτλος
Organization

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και ∆ιαφάνειας της Βουλής και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επικουρείται στο έργο του από δύο Βοηθούς Συνηγόρους, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Ένας εκ των Βοηθών, εκτελεί χρέη Αναπληρωτή Συνηγόρου.
Το προσωπικό της Αρχής αριθμεί συνολικά 50 υπαλλήλους, με την ακόλουθη κατανομή:

  • Τριάντα πέντε (35) θέσεις ειδικών επιστημόνων, μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων.
  • Οκτώ (8) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικού- Οικονομικού), οι οποίες δεν είναι καλυμμένες.
  • Επτά (7) θέσεις υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προοριζόμενες για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των Βοηθών Συτνηγόρων.
Λευκό Φόντο
1
StK_Org_Chart
1
Σύνθεση - Στελέχωση
Anchor Τίτλος
Sinthesi - Stelexwsi
Λευτέρης Ζαγορίτης
Συνήγορος του Καταναλωτή
Λευτέρης Ζαγορίτης
Βιογραφικό +

Ο Λευτέρης Ζαγορίτης είναι δικηγόρος παρ ́ Αρείω Πάγω με μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία και εξειδίκευση στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο.
Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών (αριστούχος).
Διετέλεσε επί σειρά ετών εκλεγμένος Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος του Πειθαρχικού του Συμβουλίου. 
Εξελέγη βουλευτής ΝΔ στη Β ́ Αθηνών στις εθνικές εκλογές του 2004 και του 2007 και διετέλεσε Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της μέχρι τον Ιούλιο του 2010.Έκτοτε δεν πολιτεύεται.   
Μετείχε σε Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής και ειδικότερα στις Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κοινωνικών Υποθέσεων, μελέτης και αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών καθώς και σε Επιτροπές Εσωτερικών Θεμάτων της Βουλής.
Από το 2014 είναι επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή». Κατά τη διάρκεια της θητείας του οι αναφορές καταναλωτών, για διαμεσολάβηση της Αρχής σε διαφορές του με προμηθευτές, υπερτριπλασιάστηκαν (το 2022 έφθασαν τις 13.872 από 4.132 το 2013) ενώ επιτεύχθηκε η επίλυση της συντριπτικής πλειονότητας -σχεδόν 83%- των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών. 
Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς και διετέλεσε μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Γνωρίζει άριστα την Αγγλική Γλώσσα.
Γεννήθηκε το 1956 και κατάγεται από τα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου.
Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Δρ. Βασιλική Μπώλου
Αναπληρώτρια Συνήγορος
Δρ. Βασιλική Μπώλου
Βιογραφικό +

Η κ. Βασιλική Μπώλου είναι Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή από τον 07/2020 έως σήμερα.
Είναι διδάκτωρ (Dr. jur.) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης (Johann - Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt a.M.) και απόφοιτη της Νομικής Σχολή του Πανεπιστημίου της Κολωνίας (Albertus Magnus Universität zu Köln).
Διετέλεσε Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή (2005-2020), ενώ εργάστηκε ως Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη (1998-2005), στον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας.
Είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 1998 (σε αναστολή). Εργάστηκε ως Βοηθός του Καθηγητή Hirsch (Χιρς) στο Ινστιτούτο Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας (Kriminalwissenschaftliches Institut – KWI) του Πανεπιστημίου της Κολωνίας (1991-1993), ενώ υπήρξε Ειδικός Επιστήμονας
στο Κοινοβούλιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (1993-1994), ασχολούμενη με την επεξεργασία νομοσχεδίων που αφορούσαν στην ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών για την προστασία του καταναλωτή στο γερμανικό δίκαιο.
Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και γερμανικά επιστημονικά περιοδικά.
Ομιλεί άριστα τη γερμανική και αγγλική γλώσσα.

Ευθύμιος Τσίγκας
Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή
Ευθύμιος Τσίγκας
Βιογραφικό +

Ο κ. Ευθύμιος Τσίγκας είναι Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή από τον 07/2020 έως σήμερα. ​​​
Κατέχει Πτυχίο Νομικής και Μεταπτυχιακό (Master) Νομικής από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις από τον Σεπτέμβριο του 2004 και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από τον Δεκέμβριο του 2013 έως σήμερα. Ιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου «Ευθύμιος Τσίγκας» (2004 – 2016) και ιδρυτικό μέλος - εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Τσίγκας – Λιακόπουλος» έως την ανάληψη καθηκόντων Βοηθού Συνηγόρου του Καταναλωτή τον Ιούλιο του 2020.
Έχει εξειδίκευση και πρακτική – δικαστηριακή εμπειρία στο αστικό και το εμπορικό δίκαιο, στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, ποινικό δίκαιο, διοικητικό, τραπεζικό, ασφαλιστικό και εργατικό δίκαιο.
Ομιλεί την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

1