Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2021 στον Πρόεδρο της Βουλής

Default Image

Δελτίο Τύπου

Θέμα: Παράδοση στον Πρόεδρο της Βουλής της ετήσιας έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή” για τα πεπραγμένα του 2021.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, συνοδευόμενος από την Aναπληρώτρια Συνήγορο του Καταναλωτή κ. Βασιλική Μπώλου και τον Βοηθό Συνήγορο του Καταναλωτή κ. Ευθύμιο Τσίγκα, παρέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, την ετήσια έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή” για τα πεπραγμένα του 2021.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Με την ευκαιρία της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ.

Δελτίο Τύπου
Συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το
έτος 2020 στη Βουλή

Δελτίο Τύπου
Προστασία καταναλωτών στις τραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές

Δελτίο Τύπου
Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
15 Μαρτίου 2022