Ανακοίνωση Συνηγόρου του Καταναλωτή για την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την αναστολή της εφαρμογής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας

Default Image

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή εκφράζει την ικανοποίησή της για την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία αναστέλλεται η εφαρμογή της Ρήτρας Αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα απαλλάξει τους καταναλωτές από ένα άδικο, δυσβάσταχτο και για πάρα πολλούς εξοντωτικό βάρος. Επισημαίνουμε ότι η διάταξη φαίνεται να είναι ένα σημαντικό βήμα για την επαναφορά της αγοράς ενέργειας στην κανονικότητα και τη νομιμότητα. Ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και της παραβατικότητας από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, που ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει κατ' επανάληψιν επισημάνει και καταγγείλει. οι οποίες καθορίζονται από την τιμολογιακή πολιτική των παρόχων των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια τόνερ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το έτος 2024.

Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το έτος 2024.

Λευτέρης Ζαγορίτης στο Mononews: Απαιτείται στελεχιακή ενίσχυση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για να μην απαξιωθεί το κύρος του

Ανάρτηση συγκεντρωτικών, ονομαστικών πινάκων κατάταξης ανά προκηρυχθείσα θέση και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, έπειτα από τη μοριοδότηση των ομάδων κριτηρίων α’ και β’ των αιτήσεων που έχουν υ