Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε το επίδομα τοκετού σε ασφαλισμένη που απέκτησε τέκνο μέσω παρένθετης μητέρας.

Επιτυχής Διαμεσολάβηση

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχτηκε την αναφορά ασφαλισμένης για τη μη καταβολή σε αυτήν από την ασφαλιστική εταιρία της του επιδόματος τοκετού, καθώς δεν υποβλήθηκε η ίδια σε διαδικασία τοκετού, αλλά απέκτησε τέκνο μέσω παρένθετης μητέρας. Η εταιρία επικαλέστηκε ότι η παροχή του επιδόματος που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο καταβάλλεται σε περίπτωση υποβολής του ασφαλισμένου προσώπου σε διαδικασία τοκετού, δηλαδή η κάλυψη προϋποθέτει ιατρική κατάσταση που συντρέχει στο πρόσωπο του ίδιου του ασφαλισμένου προσώπου και όχι τρίτου προσώπου μη ασφαλισμένου, για το οποίο η εταιρία δεν έχει εισπράξει ασφάλιστρο.

Ωστόσο, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κάλεσε την εταιρία να επανεξετάσει τη θέση της τονίζοντας ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες επιτελούν και κοινωνικό έργο με την παρεχόμενη προστασία κατά των οικονομικών συνεπειών των επελθουσών ασφαλιστικών κινδύνων. Σκοπός σύναψης της σύμβασης ιδιωτικής ασφάλισης είναι η διατήρηση της περιουσίας του ασφαλισμένου και η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας σε αυτόν, ενώ το επίδομα τοκετού είναι μία παροχή για τη διευκόλυνση της μητρότητας. Τα έξοδα του τοκετού αφορούν αδιακρίτως στην ασφαλισμένη που έχει πάρει την κάλυψη και την πληρώνει. Σκοπός της κάλυψης είναι η ανακούφιση της οικογένειας από το βάρος των εξόδων της τεκνοποίησης που δαπανούνται για τον τοκετό. Αυτά τα έξοδα και πάλι επιβαρύνουν την ασφαλισμένη που είναι η νόμιμη μητέρα του τέκνου και ακολουθεί μία νόμιμα διαδικασία τεκνοποίησης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εταιρία δέχτηκε να καταβάλει το επίδομα τοκετού στην ασφαλισμένη και ούτω επετεύχθη η εξωδικαστική επίλυση της ανακύψασας διαφοράς.

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Ασφαλιστική εταιρία ενέμενε στην άρνησή της για κάλυψη της νοσηλείας της ασφαλισμένης της από 27.11.2019 έως 05.12.2019 λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου επικαλούμενη όρο του συμβολαίου με περίοδο αναμονής δώδεκα μηνών από την αρχική ημερομηνία της ασφάλισης για προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσους ή παθ

Αποζημίωση ασφαλισμένης και τροποποίηση όρων ασφαλιστηρίου
συμβολαίου λόγω εφαρμοζόμενης από την εταιρία διάκρισης με βάση το φύλο κατά παράβαση του ν. 3769/2009

Καταναλώτρια προσέφυγε στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», καταγγέλλοντας ότι ο ανήλικος γιός της κατά το ταξίδι του με πλοίο από την Άνδρο προς τη Ραφήνα, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, απώλεσε την αποσκευή του.

Επιβάτης πτήσης από Αθήνα με προορισμό την Κοζάνη απευθύνθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, ζητώντας τη βοήθεια και την παρέμβασή της, με ειδικότερο αίτημα την αποζημίωσή του σύμφωνα με τον Κανονισμό 261/2004 λόγω πεντάωρης καθυστέρησης άφιξης στον πρ