Λόγω κυβερνοεπίθεσης που δέχθηκε το data center της εταιρίας που παρέχει στην Αρχή μας υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και υπηρεσίες ηλ.ταχυδρομείου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

Default Image

α) η ιστοσελίδα της Αρχής δεν ήταν διαθέσιμη από τις 28.8.2022 έως τις 15.9.2022 και
β) η υπηρεσία ηλ.ταχυδρομείου δεν ήταν διαθέσιμη από τις 28.8.2022 έως τις 1.9.2022 και ώρα 9:00 π.μ.. Τα emails που ενδεχομένως απεστάλησαν στην Αρχή από την Παρασκευή 26.8.2022 έως την Κυριακή 28.8.2022 δεν έχουν ανακτηθεί και κατά συνέπεια παρακαλούμε τους καταναλωτές να επαναλάβουν την αποστολή των σχετικών emails είτε αυτά αφορούν αναφορές, είτε έχουν άλλο περιεχόμενο

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών με στόχο πάντα την κατά το δυνατό αποτελεσματική προστασία του Καταναλωτή, υπό την ιδιότητα

Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Ανοιχτού Διαδικτύου με στόχο