Λόγω κυβερνοεπίθεσης που δέχθηκε το data center της εταιρίας που παρέχει στην Αρχή μας υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και υπηρεσίες ηλ.ταχυδρομείου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

Default Image

α) η ιστοσελίδα της Αρχής δεν ήταν διαθέσιμη από τις 28.8.2022 έως τις 15.9.2022 και
β) η υπηρεσία ηλ.ταχυδρομείου δεν ήταν διαθέσιμη από τις 28.8.2022 έως τις 1.9.2022 και ώρα 9:00 π.μ.. Τα emails που ενδεχομένως απεστάλησαν στην Αρχή από την Παρασκευή 26.8.2022 έως την Κυριακή 28.8.2022 δεν έχουν ανακτηθεί και κατά συνέπεια παρακαλούμε τους καταναλωτές να επαναλάβουν την αποστολή των σχετικών emails είτε αυτά αφορούν αναφορές, είτε έχουν άλλο περιεχόμενο

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το έτος 2024.

Λευτέρης Ζαγορίτης στο Mononews: Απαιτείται στελεχιακή ενίσχυση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για να μην απαξιωθεί το κύρος του

Ανάρτηση συγκεντρωτικών, ονομαστικών πινάκων κατάταξης ανά προκηρυχθείσα θέση και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, έπειτα από τη μοριοδότηση των ομάδων κριτηρίων α’ και β’ των αιτήσεων που έχουν υ

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή”, έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης και μοριοδότησης των αιτήσεων υποψηφιότητας

Προκηρύσσουμε προς πλήρωση τις θέσεις ευθύνης που προβλέπονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, ως εξής:

Επιπέδου Διεύθυνσης:

  • Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας

Επιπέδου Τμήματος: