Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Τμημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή"

Default Image

Προκηρύσσουμε προς πλήρωση τις θέσεις ευθύνης που προβλέπονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, ως εξής:

Επιπέδου Διεύθυνσης:

  • Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας

Επιπέδου Τμήματος:

  • Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης και Γραμματειακής Υποστήριξης
  • Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
  • Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών
  • Προϊστάμενος Τμήματος Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων

 

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή”, έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης και μοριοδότησης των αιτήσεων υποψηφιότητας

Η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αναφορών δεν θα είναι διαθέσιμη κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 ώρα 22:00 έως Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 ώρα 9:00 λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υπολογιστικών υποδομών της Γενικής

Με απέραντη θλίψη και ανείπωτη οδύνη, η Αρχή και όλο το προσωπικό αποχαιρετούν τη Μ