Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Τμημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή"

Default Image

Προκηρύσσουμε προς πλήρωση τις θέσεις ευθύνης που προβλέπονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, ως εξής:

Επιπέδου Διεύθυνσης:

  • Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας

Επιπέδου Τμήματος:

  • Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης και Γραμματειακής Υποστήριξης
  • Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
  • Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών
  • Προϊστάμενος Τμήματος Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων

 

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια τόνερ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το έτος 2024.

Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το έτος 2024.

Λευτέρης Ζαγορίτης στο Mononews: Απαιτείται στελεχιακή ενίσχυση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για να μην απαξιωθεί το κύρος του

Ανάρτηση συγκεντρωτικών, ονομαστικών πινάκων κατάταξης ανά προκηρυχθείσα θέση και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, έπειτα από τη μοριοδότηση των ομάδων κριτηρίων α’ και β’ των αιτήσεων που έχουν υ