Συνέντευξη του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη στο Mononews

Default Image

Λευτέρης Ζαγορίτης στο Mononews: Απαιτείται στελεχιακή ενίσχυση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για να μην απαξιωθεί το κύρος του

Σε μια εποχή, στην οποία η εμπιστοσύνη των πολιτών στην αποτελεσματική και έγκαιρη λειτουργία της Δικαιοσύνης είναι κλονισμένη, ο αφοσιωμένος στο έργο του Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης εξηγεί στο Mononews γιατί οι καταγγελίες αυξάνονται κάθε χρόνο και πώς η εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι επωφελής, τονίζει ποιες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν στην ανεξάρτητη αρχή με στόχο την προστασία των καταναλωτών και δίνει τη δική του εκτίμηση για την επιτυχία των μέτρων κατά της ακρίβειας.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια τόνερ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το έτος 2024.

Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το έτος 2024.

Ανάρτηση συγκεντρωτικών, ονομαστικών πινάκων κατάταξης ανά προκηρυχθείσα θέση και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, έπειτα από τη μοριοδότηση των ομάδων κριτηρίων α’ και β’ των αιτήσεων που έχουν υ

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή”, έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης και μοριοδότησης των αιτήσεων υποψηφιότητας

Προκηρύσσουμε προς πλήρωση τις θέσεις ευθύνης που προβλέπονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, ως εξής:

Επιπέδου Διεύθυνσης:

  • Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας

Επιπέδου Τμήματος: