Πόρισμα-Σύσταση προς εμπλεκόμενα μέρη: Πώληση ελαττωματικού προϊόντος (αρ. Πρωτ. 1069)

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι ανεξάρτητη αρχή αρμόδια για τη συναινετική (εξωδικαστική) επίλυση των καταναλωτικών διαφορών (άρθρ. 1 παρ. 1 του Ν. 3297/2004, ΦΕΚ Α’ 259/23-12-04). Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας ο ΣτΚ προτείνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, επιδιώκοντας να συμβιβάσει τα εμπλεκόμενα μέρη. Εφόσον επιτευχθεί συμβιβασμός, συντάσσεται περί αυτού πρακτικό, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ο ΣτΚ προβαίνει στη διατύπωση έγγραφης σύστασης προς τα δύο μέρη με σκοπό την επίλυση της διαφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα στην έγγραφη σύσταση της Αρχής, ο ΣτΚ δύναται να δημοσιοποιήσει το γεγονός κοινοποιώντας κατάλληλα το πόρισμά του. (άρθρ. 4 παρ. 5 του Ν. 3297/2004).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στην Αρχή μας έχει κοινοποιηθεί η από 16/11/2006 ενυπόγραφη καταγγελία των Χ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΩΝ) κατά της (ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Χ., η οποία καταχωρήθηκε με αρ. πρωτ. εισερχομένου : ...... Σύμφωναμε το περιεχόμενο αυτής, στις 1/8 και 2/11/2005 οι καταγγέλλουσες αγόρασαν από την καταγγελλόμενη εταιρεία έξι μαντεμένια ενεργειακά τζάκια έναντι συνολικού τιμήματος 1.806 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για να τοποθετηθούν σε ισάριθμες οικοδομές (ήτοι εξοχικές οικίες) στην Πάρο. Οι αγοράστριες, αφού τα παρέλαβαν, εντοίχισαν τις εστίες τους, έβαλαν τις καμινάδες, σοβάτισαν κι ολοκλήρωσαν τις κατασκευές. Ωστόσο, η ποιότητα των πωληθέντων τζακιών αποδείχθηκε ότι δεν ήταν η συμφωνημένη, διότι, όπως ισχυρίζονται οι αγοράστριες, η πόρτα του ενός απ’ αυτά έσπασε μαζί με το πλαίσιο της ‘’ στο πρώτο άνοιγμα ακόμη πάνω στην παλέτα ‘’, ενώ το ίδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και στα υπόλοιπα πέντε.

Η καταγγελλόμενη εταιρεία αντικατέστησε μεν το πρώτο απ’ αυτά (ήτοι το τζάκι του οποίου η πόρτα έσπασε πάνω στην παλέτα), αρνήθηκε όμως οποιαδήποτε ευθύνη για
τα υπόλοιπα πέντε.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣτΚ

Οι άνω αγοράστριες απευθύνθηκαν στην Αρχή μας, προκειμένου να διαμεσολαβήσει για να προβεί η άνω καταγγελλόμενη εταιρεία σε αντικατάσταση των σπασμένων πέντε πλαισίων και αντίστοιχων πορτών των άνω τζακιών.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω