Σύσταση-Πόρισμα προς εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων: Κάλυψη εγγύησης οχήματος που πωλήθηκε ως μεταχειρισμένο (αρ. Πρωτ. 4151)

Θέμα: Πόρισμα – Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
Σχετ.:
(1) Η υπ’ αριθ. πρωτ. ............... αναφορά του «Χ αναφέροντα» στον Συνήγορο του Καταναλωτή.
(2) Τα από 6-4-2011 (υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. ............) και από 7-4-2011 (υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. ..............) έγγραφα των «Ψ1 και Ψ2 αναφερόμενων».

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α’ 259), όπως ισχύει τροποποιημένος, με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που έχει ανακύψει μεταξύ του «Χ αναφέροντα» και των «Ψ1 και Ψ2 αναφερόμενων», σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε ότι ύστερα από γνώση και ενδελεχή έλεγχο των σχετικών περιστατικών, όπως τα εμπλεκόμενα μέρη τα παρουσίασαν ενώπιόν μας, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. Ιστορικό της υπόθεσης

Στις 12-3-2009, ο «Χ αναφέρων» αγόρασε το αυτοκίνητό του από την «Ψ1 αναφερόμενη», γνωρίζοντας μέσω διαφημίσεων στον Τύπο ότι συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών.
Το επίμαχο όχημα αγοράστηκε από τον αναφέροντα ενώ είχε ήδη εκδοθεί γι’ αυτό πρώτη άδεια κυκλοφορίας περίπου ενάμιση μήνα νωρίτερα (στις 27-1-2009) και ενώ είχε ήδη διανύσει ορισμένα χιλιόμετρα, καταβάλλοντας ως αντιστάθμισμα τούτων μειωμένο τίμημα σε σχέση με αυτό που αναγραφόταν για τα οχήματα ίδιου τύπου στον επίσημο τιμοκατάλογο της εισαγωγικής εταιρείας στην Ελλάδα.

Στις 8-3-2011, ο αναφέρων απευθύνθηκε στην εταιρεία απ’ όπου είχε αγοράσει το αυτοκίνητο, ζητώντας την αποκατάσταση προβλήματος που παρουσίασε η μπαταρία του, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγγύησης.

Οι αναφερόμενες, ωστόσο, αντέτειναν ότι η αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος δεν μπορεί να γίνει εντός πλαισίου εγγύησης, για τον λόγο ότι η διετής ισχύς αυτής έχει ως χρονική αφετηρία την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας του αυτοκινήτου (27-1-2009) και, άρα, έχει εκπνεύσει ήδη από τις 27-1-2011.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω