Σύσταση-Πόρισμα προς εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: Διαφημιστικό μήνυμα για την κάλυψη σήματος της εταιρείας και προσυμβατική ενημέρωση για την διαδικασία περιαγωγής εντός ελληνικού εδάφους (αρ. Πρωτ. 2532)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ
(Άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004, όπως ισχύει τροποποιημένος)

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, κατ’ άρθρο 3, παρ. 1 του ιδρυτικού του νόμου, «ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προμηθευτές, ιδίως όταν από την επιχειρηματική συμπεριφορά τους θίγεται μεγάλος αριθμός καταναλωτών». Ενόψει αυτής της αρμοδιότητας, σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε ότι:

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ως αρμόδιος να επιλαμβάνεται των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των ενδιαφερόμενων μερών (άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 3297/2004, όπως ισχύει τροποποιημένος), διεξήγαγε αυτεπάγγελτη έρευνα με αφορμή τη μη κάλυψη σήματος του δικτύου της εταιρείας Α σε ελληνικό νησί.

Για τους παραπάνω λόγους ο Συνήγορος του Καταναλωτή διεξάγει περαιτέρω έρευνα με αφορμή τόσο τις καταγγελίες όσο και δημόσιες δηλώσεις της εταιρείας για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πλήρης και έγκυρη προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών για την γεωγραφική κάλυψη του δικτύου της εταιρείας, για την διαδικασία περιαγωγής σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης κλήσεων λόγω έλλειψης δικτύου και κυρίως για την εξακρίβωση εάν τα σχετικά διαφημιστικά μηνύματα παραπληροφορούν τους καταναλωτές.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω