Έγγραφη σύσταση – πόρισμα προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Ζημία σε οικιακές συσκευές από διαταραχές στην τάση του ηλ. ρεύματος (αρ. Πρωτ. 15800)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα.

Η Αρχή μας έγινε αποδέκτης αναφορών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι υπέστησαν βλάβες σε οικιακές τους συσκευές λόγω διαταραχών στην τάση του παρεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Οι βλάβες αυτές προκλήθηκαν σε έξι τουλάχιστον νοικοκυριά τα οποία στεγάζονται σε ακίνητα επί της οδού ....... στη Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνουν βλάβες σε ένα ευρύ πεδίο μικρών και μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (τηλεοράσεις, κουζίνες, πλυντήρια πιάτων, συναγερμοί, κάμερες ασφαλείας, απορροφητήρες, κλιματιστικά, φούρνοι μικροκυμάτων).

Η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., παρά το ότι επιβεβαίωσε ότι οι ως άνω βλάβες τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με δυσλειτουργία του τοπικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ιδιαίτερα σε σοβαρή βλάβη του υποσταθμού της περιοχής, αρνείται την καταβολή αποζημίωσης στους καταναλωτές που υπέστησαν ζημίες. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία, σε σχετική απάντησή της, αναφέρει τις γενικές περιπτώσεις βλαβών για τις οποίες δεν φέρει ευθύνη, χωρίς να αναφερθεί αναλυτικά στην υπό κρίση βλάβη και ιδίως, τόσο για τα αίτια αυτής όσο και για την τήρηση των υποχρεώσεών της για την καλή λειτουργία και συντήρηση του υπό κρίση υποσταθμού και την αποφυγή της συγκεκριμένης βλάβης.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω