Σύσταση προς εταιρείες αερομεταφορών για τις αποζημιώσεις σχετικά με φθορές σε παραδοτέες αποσκευές που έγινε δεκτή από δύο εταιρείες, ωστόσο δεν έγινε δεκτή από την εταιρεία SKY EXPRESS

2.4.2024 - Αποζημιώσεις σε φθορές παραδοτέων αποσκευών

Σύσταση αποδεκτή από δύο εταιρείες αερομεταφορών και μη αποδεκτή από την εταιρία SKY EXPRESS

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι από την περιγραφείσα πρακτική επηρεάζεται μεγάλος αριθμός καταναλωτών και καθώς κατά το σκεπτικό του προοιμίου της  Σύμβασης του Μόντρεαλ (3ο εδάφιο), είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές και χρειάζεται δίκαιη αποζημίωση με βάση την αρχή της επανόρθωσης:

1.Απευθύνει σύσταση προς τους καταγγελλόμενους αερομεταφορείς να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο της παρούσας και παράλληλα να:

    α) εξαλείψουν όρους από την ηλεκτρονική τους σελίδα που περιορίζουν την ευθύνη τους σχετικά με την φθορά και καταστροφή των αποσκευών επιβατών,

    β) αποζημιώνουν από τούδε και στο εξής τους επιβάτες με ποσά που αντιστοιχούν στην πραγματική αξία των αποσκευών τους προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να τις αντικαταστήσουν με αντίστοιχες ή να αντικαθιστούν τις αποσκευές των επιβατών με εφάμιλλες.

2. Καλεί τις εταιρείες να γνωστοποιήσουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση.

3. Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που οι καταγγελλόμενες εταιρείες δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση, τότε η σύσταση θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3297/2004 (ΦΕΚ Α' 259).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω