Δημοσιοποίηση Έγγραφης Σύστασης – Πορίσματος προς OTE ΑΕ – COSMOTE ΑΕ σχετικά με την κατάργηση έκπτωσης του e-λογαριασμού

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή απευθύνει Σύσταση προς τις εταιρείες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. και COSMOTE AE όπως επαναφέρουν αναδρομικά την έκπτωση του ενός (1) ευρώ ανά μήνα / δύο (2) ευρώ ανά δίμηνο στο μηνιαίως / διμηνιαίως καταβαλλόμενο συμβατικό τίμημα και όπως συνεχίζουν να παρέχουν αυτήν μέχρι τη λήξη της συμβατικής διάρκειας ή άλλως τη λύση των υφιστάμενων συμβάσεων, συστήνεται δε προς τις ως άνω εταιρείες όπως επαναφέρουν αναδρομικά την κατά τα ανωτέρω έκπτωση για το σύνολο των καταναλωτών, στους οποίους αφορά η υπό κρίση κατάργηση.

Συνεχίστε με τα παρακάτω