Έγγραφη σύσταση προς την FORTHNET A.E. σχετικά με διόρθωση προωθητικής ενέργειας, διαφήμισης-ενίσχυση ορθής και πλήρους ενημέρωσης (αρ. Πρωτ. 14991)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 4 παρ. 5Ν. 3297/2004)

Σε συνέχεια της πρόσκλησης προς τα δύο μέρη στις 20.02.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Αρχής μας για την κατάρτιση πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, την υπογραφή του με αριθ. πρωτ. 3968/20.02.2014 πρακτικού συνάντησης, και κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Στην με αριθμ. πρωτ. 23085/ 24.10.2013 αναφορά και στην με αριθμ. πρωτ. 3543/17.02.2014 εισερχόμενη επιστολή της η κ. .......................... μεταξύ άλλων ισχυρίζεται και επισημαίνει α) «Παραπλανητική διαφήμιση για τα απεριόριστα κινητά», β) «Υπέγραψα για την ορθή πολιτική χρήσης χωρίς ενημέρωση, ενώ άλλα μου είπαν από το τμήμα πωλήσεων όταν μου ζήτησαν να γίνω συνδρομήτριά τους», γ) «Δεν είχα ενημερωθεί για τα (απεριόριστα) κινητά. Αυτοί μου έλεγαν ότι θα μιλάω 24 ώρες δωρεάν για πάντα».

Επίσης στην υποβληθείσα αναφορά της (σελίδα 9) έχει επισυνάψει αντίγραφο της σχετικής προσφοράς-περιγραφής έντυπης προωθητικής ενέργειας της εταιρίας όπου αναφέρεται ευκρινώς ο ισχυρισμός για: « Απεριόριστη τηλεφωνία, Απεριόριστες κλήσεις προς όλα τα κινητά για πάντα!, Απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά για πάντα !», χωρίς όμως να γίνεται ουδεμία μνεία στην συγκεκριμένη σελίδα στην ισχύουσα πολιτική ορθής χρήσης και τους απορρέοντες περιορισμούς που επιβάλει η εφαρμογή της.
 

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω