Έγγραφη σύσταση πόρισμα προς την εταιρεία DETOX-"WE ARE EJEKT Μ.Ε.Π.Ε.": Επιστροφή αντιτίμου εισιτηρίων λόγω μετάθεσης του χρόνου πραγματοποίησης της συναυλίας του καλλιτέχνη MORRISSEY (αρ. ΠΡωτ. 10787)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή», Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη από τον ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α' 259/23.12.04) με τη συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, δέχθηκε αναφορές καταναλωτών κατά της εταιρείας “WE ARE EJEΚT Ε.Π.Ε.” - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ μετά την αναβολή της συναυλίας του καλλιτέχνη Morissey, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 05.12.2014. Οι καταναλωτές ζητούν την επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων, που είχαν προαγοράσει, δεδομένου ότι η συναυλία δεν πραγματοποιήθηκε την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκαν μόλις λίγες ώρες νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, περί τις 2.5 ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη οι καταναλωτές έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα το εξής μήνυμα “Αναβολή συναυλίας Morissey. Η διοργανώτρια εταιρεία θα ανακοινώσει σύντομα νέα ημερομηνία για την οποία θα ισχύουν κανονικά τα εισιτήρια”. Η συναυλία τελικώς πραγματοποιήθηκε στις 15.12.2014.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω